Autorska i srodna prava

© Copyright 2015, Katedra za muzeologiju i upravljanje baštinom, FFZG. Sva prava pridržana.

Zahvaljujemo i pozivamo Vas da i dalje posjećujete web stranicu Katedre za muzeologiju i upravljanje baštinom, i da koristite dokumente, podatke i informacije za svoje osobne, edukativne ili nekomercijalne svrhe, uz poštovanje svih navedenih autorskih i vlasničkih prava (http://www.zakon.hr/z/106/Zakon-o-autorskom-pravu-i-srodnim-pravima), a naše će uredništvo poduzeti svaki smisleni napor kako bi se razriješila autorska i srodna prava.

Sva građa, sadržaj i obrasci sadržani na ovoj web stranici su intelektualno vlasništvo Katedre za muzeologiju i upravljanja baštinom Filozofskog fakulteta u Zagrebu te ne smiju biti kopirani, reproducirani, distribuirani ili prikazivani bez pismenog dopuštenja Katedre. Ako je takva dozvola dobivena, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo. Prilikom korištenja sadržaja ovih stranica obvezno je navođenje izvora podataka.
Katedra za muzeologiju i upravljanja baštinom ne jamči, izričito ili implicitno, točnost, pravovremenost ili prikladnost informacija sadržanih na stranici. Katedra se odriče bilo kakve odgovornosti za sadržajne greške, propuste ili sporni materijal, te se odriče bilo kakve odgovornosti povezane s oslanjanjem na informacije navedene na ovoj web stranici. Katedra također odbacuje odgovornost za bilo koji materijal sadržan na drugim web stranicama koje su povezane s web stranicom Katedre.

Rad ove web stranice sukladan je sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, kojim se uređuje zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj (http://www.zakon.hr/z/220/Zakon-o-za%C5%A1titi-osobnih-podataka) Katedra se obvezuje da podatke svojih korisnika neće učiniti dostupnima bilo kome izvan Katedre bez izričitog pristanka korisnika.

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje vezano za zaštitu privatnosti, slobodno kontaktirajte e-mail adresu gzlodi@ffzg.hr.