Osiguravanje kvalitete

Filozofski fakultet teži biti vrhunska svjetska visokoškolska i znanstveno-istraživačka ustanova u području društvenih i humanističkih znanosti koja kroz nastavu utemeljenu na vrhunskim istraživanjima, kroz poticanje kreativnosti i kritičkoga mišljenja obrazuje buduće nositelje znanstvenoga, obrazovnoga, kulturnoga i sveukupnoga razvitka hrvatskog društva i ovoga dijela Europe, ali ujedno promiče i aktivno djeluje na očuvanju hrvatskoga identiteta. To provodi kroz razvoj studijskih programa utemeljenih na istraživanjima koji jamče visoku kvalitetu i razinu postignutih ishoda učenja.

Kvaliteta je jedna od temeljnih vrijednosti Fakulteta za čije se ocjenjivanje vodi međunarodnim mjerilima kroz kontinuirani razvoj sustava kvalitete na temelju Europskih i nacionalnih standarda kvalitete i smjernica.

Osiguravanjem kvalitete studija na Filozofskome fakultetu bavilo se nekoliko tijela i povjerenstava u okviru svojih nadležnosti. Uprava fakulteta i Fakultetsko vijeće unutar svojih redovitih sjednica bavili su se pitanjem kvalitete studijskih programa i izvedbenih planova. Na prijedlog vijeća odsjeka i Povjerenstva za osiguranje kvalitete Fakultetsko je vijeće odobravalo promjene i poboljšanja studijskih programa i izvedbenih planova prilagođenih postojećim resursima.