Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete

Povjerenstvo za osiguranje kvalitete osnovano je odlukom Fakultetskog vijeća 24. travnja 2007. godine pod imenom Povjerenstvo za unapređenje kvalitete nastave. Odlukom Fakultetskoga vijeća 17. prosinca 2010. usvojene su odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika kojima je promijenjen naziv povjerenstva i proširen sastav na predstavnike svih odsjeka, samostalnih katedara i centara Filozofskoga fakulteta.