Sastav povjerenstva

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete za ak. god. 2017./2018. – 2018./2019.:

Predsjednik
izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

Dopredsjednica
doc. dr. sc. Zrinka Božić Blanuša, Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje

Prodekani
doc. dr. sc. Tanja Bukovčan, Prodekanica za nastavu i studente
izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić, Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju

Znanstveno nastavna i nastavna zvanja
izv. prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
doc. dr. sc. Barbara Kušević (zamjena)

doc. dr. sc. Tanja Kuštović
izv. prof. dr. sc. Petar Vuković (zamjena)

doc. dr. sc. Kristina Grgić
doc. dr. sc. Marijana Bijelić (zamjena)

doc. dr. sc. Irena Bratičević
doc. dr. sc. Maja Zovko (zamjena)

doc. dr. sc. Tanja Trška
doc. dr. sc. Tihana Rubić (zamjena)

doc. dr. sc. Ivana Zagorac
doc. dr. sc. Iva Kaić (zamjena)

Studenti
Vinko Drača
(zamjena naknadno)

Karlo Držaić
(zamjena naknadno)

Luka Vrljić
(zamjena naknadno)

Centar za obrazovanje nastavnika
Krešimir Pavlina
(zamjena naknadno)

Studentska služba
Sanja Bahun-Golub
Nikolina Knežević (zamjena)

Vanjski dionici
prof. Helena Strugar
prof. Alma Kalinski (zamjena)

dr. sc. Nina Tuđman Vuković
(zamjena naknadno).