Sastav povjerenstva

 • dr. sc. Vlasta Erdeljac, red. prof., prodekanica za nastavu i studente
 • dr. sc. Ivana Franić, izv.prof., prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje
 • dr. sc. Rajna Šošić Klindžić doc., koordinator, Odsjek za arheologiju
 • dr. sc. Vanja Polić Jurković, doc., Odsjek za anglistiku
 • dr.sc. Sanja Potkonjak,doc.,Odsjek za etnologiju i kulturnu antroplolgiju
 • dr. sc. Davor Lauc,izv.prof., Odsjek za filozofiju
 • dr. sc. Elenmari Pletikos Olof, doc.,Odsjek za fonetiku
 • dr. sc. Maja Häusler, izv. prof.,Odsjek za germanistiku
 • dr. sc. Barbara Kerovec,viši asistent, Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku
 • dr. sc. Ivan Andrijanić, doc., Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
 • dr. sc. Krešimir Pavlina, doc., Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
 • dr. sc. Oksana Timko Đitko, izv. prof., Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti
 • dr.sc. Ivica Baković, viši asistent, Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
 • dr. sc. Irena Bratičević, viša asistentica, Odsjek za klasičnu filologiju
 • dr. sc. Tomislav Brlek, doc., Odsjek za komparativnu književnost
 • dr. sc. Tanja Kuštović, doc. Odsjek za kroatistiku
 • dr. sc. Ida Raffaelli, izv. prof., Odsjek za lingvistiku
 • dr. sc. Dubravka Maleš, red. prof., Odsjek za pedagogiju
 • dr. sc. Nataša Štefanec, izv. prof., Odsjek za povijest
 • dr. sc. Dubravka Botica, izv.prof., Odsjek za povijest umjetnosti
 • dr. sc. Lidija Arambašić, red. prof., Odsjek za psihologiju
 • dr.sc. Maja Zovko, doc., Odsjek za romanistiku
 • dr. sc. Jasminka Lažnjak, izv. prof., Odsjek za sociologiju
 • mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić, lektor, Odsjek za talijanistiku
 • dr. sc. Zrinka Kovačević, doc., Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti
 • dr. sc. Emil Heršak, doc., Katedra za antropologiju
 • Petra Barbarić, predavač, Centar za strane jezike
 • Vesna Alikalfić, viši predavač, Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
 • dr.sc. Antonio Toni Juričić, viši lektor, Croaticum
 • Andrea Kovač, student
 • Marija Dulj, student
 • Zrinka Breglec, student