Sastav povjerenstva

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete za ak. god. 2017./2018. – 2018./2019.:

1. Prodekanica za nastavu i studente doc. dr. sc. Tanja Bukovčan
2. Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje doc. dr. sc. Zrinka Božić Blanuša
3. Odsjek za anglistiku doc. dr. sc. Vanja Polić
4. Odsjek za arheologiju doc. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, koordinatorica
5. Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju doc. dr. sc. Sanja Potkonjak
6. Odsjek za filozofiju doc. dr. sc. Ivana Zagorac
7. Odsjek za fonetiku doc. dr. sc. Arnalda Dobrić
8. Odsjek za germanistiku izv. prof. dr. sc. Maja Anđel
9. Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku dr. sc. Azra Abdadžić Navaey, v. asist.
10. Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije doc. dr. sc. Ivan Andrijanić
11. Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti izv. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina
12. Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti izv. prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić
13. Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti doc. dr. sc. Marijana Bijelić
14. Odsjek za klasičnu filologiju doc. dr. sc. Irena Bratičević
15. Odsjek za komparativnu književnost doc. dr. sc. Kristina Grgić
16. Odsjek za kroatistiku doc. dr. sc. Tanja Kuštović
17. Odsjek za lingvistiku doc. dr. sc. Krešimir Šojat
18. Odsjek za pedagogiju doc. dr. sc. Barbara Kušević
19. Odsjek za povijest prof. dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić
20. Odsjek za povijest umjetnosti dr. sc. Tanja Trška, v. asist.
21. Odsjek za psihologiju prof. dr. sc. Lidija Arambašić
22. Odsjek za romanistiku doc. dr. sc. Maja Zovko
23. Odsjek za sociologiju izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić
24. Odsjek za talijanistiku dr. sc. Anadea Čupić, v. lekt.
25. Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti izv. prof. dr. sc. Petar Vuković
26. Centar za obrazovanje nastavnika Nema predstavnika.
27. Centar za strane jezike Mirjana Šnjarić, pred.
28. Samostalna katedra za kineziologiju Vesna Alikalfić, v. pred.
29. Croaticum dr. sc. Marica Čilaš Mikulić, v. lekt.
30. Predstavnik studenata Marija Dejanović
31. Predstavnik studenata Sanja Šterk
32. Predstavnik studenata Denis Gaščić.