Velika pećina u Kličevici

Velika pećina u Kličevici nalazi se u kanjonu potoka Kličevice kod Benkovca. Sama špilja već je duže vrijeme poznata. S. Božičević objavio je njezin tlocrt i uzdužni presjek. M. Savić prikupio je više kamenih nalaza i komada rožnjaka iz Velike i Male pećine i okolnih mjesta koji se čuvaju u Zavičajnom muzeju Benkovac. Probno iskopavanje provedeno je 2006. godine. Sonda je postavljena u glavnoj dvorani špilje, 20-ak m od ulaza. Prikupljeno je i ucrtano 105 nalaza, među kojima prevladavaju kameni artefakti musterijenske kulture, dok su životinjske kosti i zubi rjeđe zastupljeni. Vrlo je bitan rezultat datiranja jednoga uzorka radiokarbonskom metodom s akceleratorom (AMS) koji je pokazao starost od približno 39 000 godina, što govori o kasnom musterijenu i može se preklopiti s najmlađim slojevima Mujine pećine. Ujedno je Velika pećina za sada najbliže špiljsko nalazište mnogobrojnim lokalitetima na otvorenom u Ravnim kotarima pa je vrlo vrijedno za njihovu međusobnu usporedbu.