Ivor Janković

Ime i prezime: Ivor Janković
Zvanje: znanstveni savjetnik
Institucija: Institut za antropologiju Zagreb
Adresa: Amruševa 13, 10000 Zagreb
Telefon: 091/2277012
E-mail: ivor@inantro.hr

CV: Ivor Janković (PDF format)