Nastavnici

dr. sc. Martina Grčević, izv. prof.
konzultacije utorkom 17-17.45
soba B-208, tel. 4092-108
e-pošta: mgrcevic@ffzg.hr

dr. sc. Zrinka Kovačević, izv. prof.
konzultacije srijedom 12.30-14
prostorija B-220, tel. 4092-118
e-pošta: zkovacevic@ffzg.hr

Mgr. Maria Vuksanović Kursar, viša lektorica
konzultacije petkom 8.45-9.30 uz prethodnu najavu e-mailom ili online prema dogovoru
prostorija B-220, tel. 4092-118
e-pošta: kursarm@ffzg.hr

Mgr. Martin Machata, viši lektor
konzultacije petkom 9.30-11
soba B-220, tel. 4092-118
e-pošta: mmachata@ffzg.hr

dr. sc. Ivana Čagalj, doc.
konzultacije putem Skypea ili Google Meeta prema dogovoru
soba B-208, tel. 4092-108
e-pošta: icagalj@ffzg.hr

dr. sc. Anita Skelin Horvat, izv. prof.
konzultacije ponedjeljkom 11-12
soba B-323, tel. 4092-063
e-pošta: askelin@ffzg.hr

dr. sc. Marina Jajić Novogradec
srijedom od 10.30 do 12 i putem BigBlueButtona ili Skypea prema prethodno dogovorenom terminu e-mailom
soba B-223, tel. 4092-121
e-pošta: mjnovo@ffzg.hr

Peter F. ‘Rius Jílek, ugovorni lektor
konzultacije utorkom 17-18.30
soba B-220, tel. 4092-118
e-pošta: peterfrius@Jilekonline.eu