Program studija

Program Preddiplomskog sveučilišnog studija poljskog jezika i književnosti obuhvaća poljske jezične vježbe, kolegije iz poljske književnosti, kulture, jezika, izbornih predmeta, te terensku nastavu, pri čemu svi oni, uz izuzetak izbornih, tvore jezgru studija.

Cilj preddiplomskog studija je stjecanje osnovnih znanja, vještina i kompetencija iz predmeta poljski jezik i književnost: usvajanje govorne i pisane kompetencije u poljskom jeziku, upoznavanje s poljskom kulturom i civilizacijom te glavnim pravcima razvoja poljske književnosti, svladavanje osnova gramatike poljskog jezika, uvježbavanje najvažnijih funkcionalnih stilova, usvajanje osnovnih vještina stručnog prevođenja, stjecanje uvida u sličnosti i razlike polonistike i kroatistike i dr.

Preddiplomski studij poljskog jezika i književnosti završava polaganjem svih ispita na kolegijima koji tvore jezgru studija, tj. prikupljanjem 90 ECTS bodova (s terenskom nastavom 92 ECTS boda).

Završnost tog stupnja obrazovanja daje mogućnost zapošljavanja u institucijama u području kulture, turizma, gospodarstva (inokorespondencija), državnoj upravi, medijima i sl. – svagdje gdje se traži poznavanje poljskog jezika na razini kompetencija preddiplomskog studija polonistike.

Akademski naziv: Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) polonistike  (univ. bacc. philol. pol.)

Program preddiplomskoga studija u cijelosti možete preuzeti ovdje.

Broj dopusnice možete preuzeti ovdje.

Izmjene i dopune programa preddiplomskog studija poljskog jezika i književnosti možete vidjeti ovdje.