dr. sc. Neven Jovanović

redoviti profesor / professor ordinarius / full professor
ured / officina / office: F-319
U akademskoj godini 2023./2024. koristi slobodnu studijsku godinu.

 Javite se e-mailom.
tel: +385 1 409 2336 | e-mail: neven.jovanovic@ffzg.unizg.hr

Elektronički identiteti, životopisi, bibliografije

Popis radova / Opera et opuscula / Publications

BibSonomy: filologanoga/myown

Popis radova i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (10. prosinca 2019)

Popis se nalazi na ovoj poveznici.

Nastava / Docere / Teaching

U akademskoj godini 2023./2024. koristi slobodnu studijsku godinu

Starije / Praeterita

Kolegiji u akademskoj godini 2022./2023. (zimski semestar)

Poveznice vode na podatke o kolegijima (ISVU, broj ECTS, opis)

Kolegiji u akademskoj godini 2021./2022. (zimski semestar)

Poveznice vode na podatke o kolegijima (ISVU, broj ECTS, opis)

Kolegiji u akademskoj godini 2020./2021. (zimski semestar)

Poveznice vode na podatke o kolegijima (ISVU, broj ECTS, opis)

Kolegiji u akademskoj godini 2019/2020 (zimski semestar)

Poveznice vode na podatke o kolegijima (ISVU, broj ECTS, opis)

Kolegiji u akademskoj godini 2018/2019 (zimski semestar)

  • Grčka morfologija 1
  • Rimska književnost republikanskoga razdoblja
  • Rimsko govorništvo
  • Prevođenje s latinskoga
  • Prevođenje s hrvatskoga na latinski
  • Odabrane teme iz židovske antičke povijesti: Grčki i latinski izvori o Židovima

Kolegiji u akademskoj godini 2017/2018 (zimski semestar)

  • Rimska književnost republikanskoga razdoblja
  • Prevođenje s latinskoga
  • Prevođenje s hrvatskoga na latinski
  • Odabrane teme iz židovske antičke povijesti: Grčki i latinski izvori o Židovima

Znanost / Res investigandae / Research

Istraživački projekti

Suradnik na ERC istraživačkom projektu AdriArchCult: Architectural Culture of the Early Modern Eastern Adriatic (voditeljica Jasenka Gudelj, Sveučilište Ca’ Foscari, Venecija, Italija, 2020-2025).

Prezentacije, skupovi

Digitalne publikacije

Stručna djelatnost

Životopis / Curriculum vitae

Curriculum vitae (English)

Neven Jovanović is Professor of Latin at the University of Zagreb – Faculty of Humanities and Social Sciences, and a researcher in the ERC project Architectural Culture of the Early Modern Eastern Adriatic hosted by Ca’ Foscari University Venice. Jovanović obtained a PhD in Classical Philology (University of Zagreb, 2005). His research focuses on European Neo-Latin literature, especially in connection with Croatia, and on digital philology. From 2008 Jovanović is also at the editorial board of the Colloquia Maruliana, a yearbook dedicated to exploring Dalmatian and Croatian Renaissance Humanism. From 2009 he is the main editor of the digital collection Croatiae auctores Latini (CroALa) which publishes open-source texts of Croatian Latin writers from 9th to 20th century. In 2018 Jovanović co-edited (with Johanna Luggin, Luka Špoljarić, Lav Šubarić) a volume of comparative studies of Neo-Latin writings in Croatia and Tyrol: Neo-Latin contexts in Croatia and Tyrol: challenges, prospects, case studies, a result of the joint research project Croatica et Tyrolensia (University of Zagreb – Ludwig Boltzmann Institute for Neo-Latin Studies, Innsbruck, funded by the Unity through Knowledge Fund of the Croatian Research Foundation). Jovanović has prepared digital collections of Renaissance Latin praises of Dalmatian cities (Laudationes urbium Dalmaticarum, 2011), a digital bibliography of Croatian anti-Turkish writings during the Renaissance, 1400-1600 (2016) and of Croatian Latin school drama 1600–1800 (with Nina Čengić, 2022) as well as a digital stylistic index to the funeral oration for Pietro Riario by Nicholas, bishop of Modruš (2022) and scholarly editions of Latin texts by Marko Marulić, Nardinus Celineus, Daniele Clario, Martin Nimira, Pavao Paladinić. Jovanović has collaborated with the Open Greek and Latin Project (PI Gregory R Crane) and with the ERC project LiLa – Linking Latin (PI Marco Passarotti).

Engleski CV 2017 (CV in English 2017, PDF).

Životopis (hrvatski)

Rođen u Zagrebu, 22. rujna 1968. Studirao grčki i latinski na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1987-1993). Magistrirao 1998. s temom De consolatione NIkole Modruškog (mentor Darko Novaković). Doktorirao 2005. s temom Problemi uspostave novolatinske stilistike na primjeru Marulićeva »Evanđelistara« (mentor Darko Novaković; dopunjena i prerađena kao Stilističko čitanje Marulićeva Evanđelistara, 2011).

Na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radi od 1994.

Objavio više studija o Maruliću u godišnjaku Colloquia Maruliana, u kojem je suurednik, kao i u ediciji Sabrana djela Marka Marulića, za koju je u svesku Latinska manja djela II. priredio Regum Delmatię atque Croatię gesta (Split, 2011). Osim Marulićem i dalmatinskim humanizmom, bavio se hrvatskim pravnim piscima 18. stoljeća te problemima izdavanja novolatinskih tekstova.

S grčkoga je preveo dvije Euripidove drame (Heraklo Alkestida, 2004), Eshilovu trilogiju Orestija (2006) te Sofoklovu Antigonu (2022). S latinskog je preveo Plautova Amfitruona (2008). Objavio knjigu kolumna tiskanih u Zarezu pod naslovom Noga filologa (Zagreb, 2006).

Bio je voditelj projekta Digitalizacija hrvatskih latinista (MZOS, 2009-2014) te, s Lavom Šubarićem (Innsbruck) suvoditelj projekta Croatica et Tyrolensia (2013-2015). Bio je suradnik projekta TeMrežaH – Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske (voditeljica Lahorka Plejić Poje).

Bio je član upravnog odbora projekta Network for Digital Methods in the Arts and Humanities – NeDiMAH (European Science Foundation, 2011-2015). Predstavljao Hrvatsku u upravnom odboru ISCH COST Action IS1310 Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800 A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe`s intellectual history (2014-2018).

Područje interesa: stilistika, književna i uporabna latinska proza, didaktika latinskog jezika, humanistička informatika / digitalna humanistika.

Bibliografija

Dostupna na https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=211662&lang=en.

Digitalna humanistika

Digitalna humanistika