Edukativni materijali za nastavnike

05/10/2017 By Mario Hantak

Zbirka edukativnih priručnika nadnaslova “Studenti s invaliditetom” sastoji se od 8 priručnika različitih tema i urednika

Svrha je ovih priručnika (edukativnih materijala) doprinos izjednačavanju pristupa visokom obrazovanju studentima s invaliditetom, informiranjem, educiranjem i senzibiliziranjem sveučilišnih nastavnika, stručnog i administrativnog osoblja na rektoratima, fakultetima i akademijama, o specifičnim potrebama studenata s invaliditetom u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

1. Opće smjernice
2. Prostorna pristupačnost
3. Pristup informacijama i uslugama
4. Izvođenje nastave i ishodi učenja
5. Mentorstvo i konzultacije
6. Međunarodna mobilnost studenata
7. Slobodno vrijeme
8. Psihosocijalne potrebe