Edukativni materijali za nastavnike

Zbirka edukativnih priručnika nadnaslova “Studenti s invaliditetom” sastoji se od 8 priručnika različitih tema i urednika

http://www.eduquality-hr.com/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=48&lang=hr

Svrha je ovih priručnika (edukativnih materijala) doprinos izjednačavanju pristupa visokom obrazovanju studentima s invaliditetom, informiranjem, educiranjem i senzibiliziranjem sveučilišnih nastavnika, stručnog i administrativnog osoblja na rektoratima, fakultetima i akademijama, o specifičnim potrebama studenata s invaliditetom u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.