Smjernice za online usmeno ispitivanje studenata sa invaliditetom

15/06/2020 By msimunec

Cilj teksta u nastavku je dati kratki pregled smjernica za rad sa studentima s različitim  tjelesnim, osjetilnim ili psihološkim smetnjama. Postoji mogućnost da biste mogli usmeno ispitivati studente s invaliditetom koji se nisu registrirali pri Uredu za SSI ili još nemaju dijagnozu te nemaju službenu prilagodbu načina ispitivanja a pokazuju određene teškoće funkcioniranja u akademskom okruženju. Slijedite princip da, štogod je dostupno studentima sa invaliditetom, povećava dostupnost svima. 

Za dodatna pitanja ili savjete u vezi pristupa studentima s određenim poteškoćama molimo Vas javite se na e-mail uredssi@ffzg.hr

 1. Online usmeno ispitivanje studenata sa poremećajima iz spektra autizma, specifičnim teškoćama učenja i psihološkim smetnjama.
 • Budite svjesni da na studente sa poremećajima iz spektra autizma, poteškoćama u učenju i psihološkim smetnjama mogu na različite načine i sa različitom jačinom utjecati njihovi invaliditeti. Ako niste sigurni što je studentu potrebno, upitajte ga.
 • Ponudite studentu mogućnost on-line usmenog ispita u: samo tekstualnom ili samo glasovnom obliku ili putem i videa i zvuka. Budite svjesni da bi video sa zvukom mogao izazvati tjeskobu kod nekih studenata, a pogotovo kod studenata sa poremećajima iz spektra autizma, tako da bi samo glasovni ili samo tekstualni oblici ispitivanja mogli biti prihvatljiviji načini. Postoje i sljedeće mogućnosti- ispitivač govori dok  student odgovara tekstom ili ispitivač koristi video sa zvukom dok student odgovara koristeći se samo zvukom ili samo tekstom. Ukoliko se ukaže potreba, omogućite ove načine i jasno dajte do znanja da studentov odabir online oblika usmenog ispita neće utjecati na rezultate istog.
 • Pojedinim studentima sa poremećajima iz spektra autizma lakše je komunicirati ako ne vide lice ispitivača znajući da ni on ne može vidjeti njih. Iako, većini studenata sa poremećajima iz spektra autizma više odgovara vidjeti osobu s kojom razgovaraju jer im to olakšava razumijevanje. Omogućite ove mogućnosti te dopustite studentu da sam odabere.
 • Na vrijeme provjerite sa studentima jesu li upoznati sa korištenjem online metoda usmenog ispitivanja kako biste bili sigurni da studenti znaju koristiti potrebnu tehnologiju (poput dijeljenja zaslona). Predložite studentima da pokušaju sami unaprijed simulirati usmeni ispit što će im pomoći smanjiti tjeskobu.
 • Omogućite studentu pauziranje poziva ako se ne osjeća ugodno komunicirajući.
 • Omogućite studentima informacije o ispitivaču/ima ako nisu upoznati s onima koji će provoditi usmeno ispitivanje.Ako ste vi ispitivač, predstavite se na početku usmenog ispitivanja kako bi omogućili studentima malo vremena za prilagodbu. 
 • Usmeni ispit na daljinu održavajte  u tihom okruženju. Budite svjesni da  nekim studentima u trenutačnim okolnostima može biti teško pronaći odgovarajuću lokaciju.
 • Omogućite u pismenom obliku detalje o svrsi usmenog ispita te hoće li i u kojoj mjeri utjecati na  ukupnu ocjenu iz kolegija.
 • Omogućite detaljno objašnjenje oblika u kojemu će biti usmeni ispit (jesu li to pitanja i odgovori, je li to ispitivanje u  obliku eseja koje zahtijeva detaljnije odgovore i dublju diskusiju ili zahtijeva i računanja na licu mjestu, itd.) te koliko će dugo trajati. Ako je prikladno, unaprijed navedite pregled područja koja će ispitivač htjeti temeljitije ispitati.
 • Budite svjesni da izravno odgovaranje  može biti izazovno budući da usmeno ispitivanje može otežati radnu memoriju, sekvencioniranje, brzinu obrade podataka i koncentraciju studenata sa specifičnim teškoćama učenja, poremećajima iz spektra autizma ili psihološkim poteškoćama. Omogućite studentu dovoljno vremena da procesira pitanja i za pisanje bilješki/nizanje ideja prije nego što treba odgovoriti na pitanja.
 • Studenti sa specifičnim teškoćama učenja bi mogli iskusiti određene poteškoće u pronalasku riječi, tako da bi ispitivači trebali biti obzirni prema tome da studentu možda treba vremena dok potraži riječ te bi mu to trebali dopustiti ako se ne može odmah prisjetiti.
 • Kako bi olakšali pritisak na radno pamćenje za razumijevanje neverbalne komunikacije (uključujući zaključivanje), koristite jasne i nedvosmislene rečenice u pitanjima  i izbjegavajte složenija pitanja, ukoliko je to moguće. Ti dodatni dijelovi mogli bi biti postavljeni kao zasebna pitanja. Moglo bi biti potrebno i ponoviti pitanja.
 • Omogućite 25% više vremena i/ili pauze za odmor od 10 minuta po satu, ako je preporučeno od strane Ureda za SSI.
 • Osigurajte pitanja u pismenom kao i usmenom obliku (na primjer pisanjem pitanja u chat opciji).
 • Imajte na umu da bi odgovori na pitanja studenata sa poremećajima iz spektra autizma, specifičnim teškoćama učenja ili psihološkim poteškoćama mogli biti ne tako dobro strukturirani u usporedbi s odgovorima studenata bez invaliditeta.
 • Ukažite studentu kada je dovoljno opsežno odgovorio na pitanja.
 • Imajte na umu da studenti sa poremećajima iz spektra autizma možda nisu prepoznali samu srž pitanja i zato je moguće da se usredotoče na čitav niz detalja u odgovoru.
 • Anksioznost može biti povećana zbog same prirode usmenog ispitivanja i visokih uloga koje nosi s obzirom da anksioznost (uključujući i socijalnu anksioznost) može biti pojačana pod pritiskom. Pazite na znakove povećane tjeskobe i ponudite stanku ako student pokazuje sve veću razinu tjeskobe tijekom usmenog. Ako je potrebno, zaustavite/pauzirajte ispitivanje kako biste spriječili daljnje pogoršanje stanja.
 • Dopustite studentu da, ako je potrebno,ponovno pročita pitanje kako biste oigurali da mu je poanta pitanja jasna. Studentu bi tada, po potrebi, trebalo biti dopušteno raditi bilješke o odgovorima za razliku od trenutačnog razmišljanja “na licu mjesta”.
 • Studentima bi moglo olakšati  usmjeravanje pitanjima da im se pripomogne sa proradom informacija. Primjer usmjeravanja bio bi, na primjer: “idemo sada pogledati (spomenite temu), što mislite o (pitajte pitanje)” ili bi ispitivač mogao sažeti cjelinu te tada pitati pitanja koja se odnose na istu. Studentima je ovako lakše interpretirati sadržaj nego samo uz pitanja bez uvodnih rečenica.
 • Dopustite studentu da radi bilješke o postavljenim pitanjima tako da se može osvrnuti na bilješke tijekom ispitivanja. Ako student ne pruži potpuni odgovor na pitanje, pomozite mu pomoću poticajnih potpitanja.
 1. Studenti sa tjelesnim i osjetilnim invaliditetom te kroničnim bolestima

Budite svjesni da studenti sa invaliditetom u vidu slušnih, vidnih i tjelesnih poteškoća i sa dugotrajnim zdravstvenim problemima,mogu biti zahvaćeni u velikom rasponu i različito manifestirati svoje stanje. Ako niste sigurni što je studentu potrebno, upitajte ga.

 • Budite jasni oko toga što je potrebno tijekom usmenog ispita.
 • Pobrinite se da je osvjetljenje dobro i da naglašava lice ispitivača.
 • Osigurajte što bolju kvalitetu slike tako da je slika čista i ne cjepka se.
 • Osigurajte standardnu  kvalitetu zvuka tako da student može jasno čuti sve ispitivače. Ovo provjerite prije no što ispit započne.
 • Pobrinite se da na ispitivačevo lice ne padaju sjene budući da bi to otežalo studentima čitanje sa usana ili prepoznavanje informacija putem izraza lica.
 • Držite pozadinsko osvjetljenje ujednačeno i ne presvijetlo budući da bi to pretvorilo ispitivačevo lice u obris, otežavajući studentu čitanje sa usana ili prepoznavanje informacije putem izraza lica.
 • Osigurajte dobar kontrast između ispitivača i pozadine, npr; obična svijetla pozadina i nošenje obične tamne odjeće bili su od pomoći studentima da se koncentriraju na slušanje i čitanje sa usana ili usredotoče na lice i zvuk.
 • Držite ruke i prste podalje lica i gledajte direktno u kameru tako da je lice jasno vidljivo.
 • Govorite jasno, u intervalima provjeravajte da vas student čuje i budite spremni, ako Vas je student zamolio, ponoviti riječi i rečenice te iskomunicirajte sa studentima da je to prihvatljivo.
 • Koristite jednostavne pozadine  tako da nema vizualnih ometanja. Ako je moguće, zamaglite pozadinu.
 • Provjerite ako su dostupni titlovi “uživo” (dostupno je u aplikaciji Teams) i koristite ih ako student smatra da mu mogu pomoći.
 • Svedite pozadinsku buku na apsolutni minimum. Pozadinska buka ometa te ju slušni aparatić/radio pomagalo mogu uhvatiti na istoj razini kao i govor. Teško je “izbrisati” pozadinsku buku prilikom korištenja takvih pomagala.
 • Pobrinite se da su vrata i prozori sobe, u kojoj se nalaze ispitivači, zatvoreni tako da se ne mogu čuti zvukovi izvana.
 • Budite svjesni da će se vjerojatno čuti jeka ako se usmeni ispir održava u prostoriji bez tepiha/zastora/tekstilnog namještaja.
 • Objasnite studentu tko je sve u prostoriji i gdje se nalaze ako postoji više od jednog ispitivača.
 • Ako postoji više ispitivača osigurajte da u bilo koje vrijeme samo jedna osoba priča i napomenite kada druga osoba može dobiti riječ. Na primjer: “Sada ću prepustiti riječ osobi X”.
 • Ako neki ispitivač zaželi govoriti kada drugi pričaju, nagovijestite to podizanjem ruke ili koritite opciju (chat). Studentu će to pomoći kako bi opazio ispitivača koji govori.
 • Ako se studenti sa smetnjama vida moraju osvrnuti na bilo kakvu tekstualnu informaciju, imajte na umu da će možda morati pristupiti softverima za čitanje poput Jaws-a ili NVDA.
 • Imajte na umu da student možda ne može pratiti neverbalne izraze lica.
 • Budite svjesni da će se  neki studenti zbog svojeg stanja umoriti te će možda zahtijevati stanke za odmor.
 • Budite svjesni da će neki studenti sa invaliditetom možda koristiti ergonomsku opremu i asistivnu tehnologiju kako bi mogli pristupiti naučenom sadržaju  te imajte na umu da bi to moglo dovesti do kašnjenja u odgovorima.

Prilagođeno prema:

Guidelines for on-line VIVA VOCE when working with disabled students . (n.d.-a). Retrieved May 13, 2020, from https://www.disability.admin.cam.ac.uk/assessment-0