Obrazovna asistencija

Podrška se definira prema individualnim potrebama studenata s invaliditetom.

Asistenti (studenti FF-a) nisu osposobljeni i ne obavljaju poslove osobnog asistenta već su isključivo pomoć u kretanju i na zadacima vezanim za svakodnevne akademske obaveze.

Za angažiranje studenta-asistenta potrebno je javiti se na e-mail: uredssi@ffzg.hr prije početka akademske godine.