Univerzalni dizajn za učenje

09/06/2020 By msimunec

Univerzalni dizajn za učenje čine prilagodljive nastavne metode (materijali, tehnike,strategije), koje omogućuju učinkovito stjecanje ishoda učenja za što veći broj studenata različitih
obrazovnih potreba.

Smjernice – Načela u praksi

1. Načelo: Omogućiti više načina prikaza

 

 

 

 

Smjernica 1: Pružite mogućnosti za percepciju

 • Omogućite prilagodbu prikaza informacija, npr. unaprijed dajte PPT slajdove, osigurajte dostupne digitalne dokumente koje studenti  mogu prilagođavati (boju, veličinu fonta)
 • Ponudite alternative za ključne auditivne i vizualne informacije, npr.  osigurajte da videozapisi imaju podnapise, provjerite opisuju li se slike alternativnim tekstom, itd.

Smjernica 2: Pružite opcije za jezik, matematičke izraze i simbole

 • Pojasnite vokabular i simbole, npr. uključite glosare, definicije simbola i ključeve za grafičke prikaze / karte
 • Pojasnite nepoznatu sintaksu (u jeziku ili matematičkim formulama) ili temeljnu strukturu (u dijagramima, grafikonima, ilustracijama, dužim izlaganjima ili narativima)
 • Olakšajte dekodiranje teksta, matematičkih zapisa i simbola, osigurajte važne dokumente u dostupnom digitalnom obliku (koji dopušta da se tekst čita naglas, prilagođava te da se riječi definiraju/ prevode na druge jezike)
 • Ilustrirajte pomoću različitih medija, npr. predstavite ključne pojmove u jednom obliku simboličke reprezentacije (poput teksta predavanja ili matematičke jednadžbe) uz alternativni oblik  (poput ilustracije, dijagrama, tablice, modela, videozapisa, stripa, ploče scenarija (engl. Story board), fotografije, animacije)

Smjernica 3: Pružite opcije za razumijevanje

 • Potaknite ili pružite pozadinsko znanje, npr. utvrdite gradivo tako da ga povežete i aktivirate relevantno prijašnje znanje (primjerice, pomoću slika, utvrđivanja pojmova ili uobičajenim načinom ovladavanja pojmovima)
 • Istaknite obrasce, najvažnije značajke, velike ideje i međusobne veze – naglasite ključne elemente teksta, slika, dijagrama i formula
 • Pomozite s obradom podataka, predočavanjem i manipulacijom, npr. dajte izravne upute za svaki korak u slijedu, povežite informacije u manje cjeline i uklonite nepotrebne distrakcije ako one ne služe nastavnom cilju


2. Načelo: Omogućiti više načina aktivnosti i izražavanja


Smjernica 4: Pružite opcije za tjelesnu aktivnost

 • Postavite različite zahtjeve za količinu, vrijeme, brzinu i raspon motoričkih aktivnosti potrebnih za interakciju s nastavnim materijalima, fizičkim objektima i tehnologijama
 • Omogućite manualno rukovanje materijalima ako je moguće

Smjernica 5: Pružite opcije za izražavanje i komunikaciju

 • Koristite se različitim medijima za komunikaciju, npr. potaknite ‘sastav’ u medijima poput teksta, govora, crteža, ilustracije, dizajna, filma, glazbe, vizualnih umjetnosti, kiparstva ili videozapisa
 • Koristite se društvenim medijima i interaktivnim web alatima za komunikaciju i primanje povratnih informacija (npr. za grupni rad tijekom predavanja)
 • Razvijte pismenost postupnim pomaganjem u vježbama i izvedbama – studenti trebaju steći pismenost u različitim područjima (npr. vizualnu, auditivnu, matematičku, čitalačku, itd.).

Smjernica 6: Pružite opcije za izvršne funkcije

 • Najvišu razinu ljudskih sposobnosti za umješno djelovanje čine takozvane „izvršne funkcije”, koje ljudima omogućuju da obuzdaju impulzivne, kratkoročne reakcije na svoju okolinu i umjesto toga postave dugoročne ciljeve, planiraju učinkovite strategije za dostizanje tih ciljeva te ih mijenjaju po potrebi. Izvršna sposobnost je izrazito smanjena: 1) kad se izvršna sposobnost treba posvetiti vještinama na nižim razinama te neautomatiziranim ili otežanim odgovorima, pa nedostaje kapaciteta za upravljanje funkcijama na višim razinama; i 2) kad je sama izvršna sposobnost smanjena zbog određenog invaliditeta na višim razinama ili zbog nerazvijenih izvršnih strategija
 • Vodite odgovarajuće postavljanje ciljeva, npr. omogućite priručnike i kontrolne popise za bolje postavljanje ciljeva te stavite ciljeve, zadatke i rasporede na vidljivo mjesto
 • Podržite planiranje i razvoj strategija, npr. dajte upute za izlaganje i tumačenje vlastitog rada (poput pregleda portfelja, umjetničke kritike) te pružite kontrolne popise i predloške za planiranje projekata koji pomažu studentima razumjeti problem, posložiti prioritete, osmisliti redoslijed i plan koraka
 • Olakšajte upravljanje informacijama i resursima, npr. osigurajte predloške / alate za prikupljanje podataka i organizaciju informacija

Unaprijedite sposobnost praćenja vlastitog napretka, npr. pitanjima vodite samomotrenje (engl. self-monitoring) i refleksiju, prikažite napredak (npr. slikama ‘prije i nakon’, grafikonima i dijagramima pokažite napredak kroz vremensko razdoblje, portfeljima pokažite rast i razvoj)

 

3. Načelo: Omogućiti više načina sudjelovanja 

Smjernica 7: Pružite opcije za buđenje interesa

 • U nastavnom je okruženju često neprikladno ponuditi izbor ishoda učenja, no prikladno je ponuditi izbor načina na koji će se oni postići.
 • Omogućite studentima što je više moguće diskrecije i autonomije pružanjem izbora u stvarima poput alata za prikupljanje ili proizvodnju informacija, formata / medija za predaju radova, boje, dizajna ili grafičkog izgleda, itd.
 • Povećajte relevantnost, vrijednost i autentičnost, npr. uklopite različite aktivnosti i izvore informacija kako bi bili društveno / kulturološki relevantni i primjereni za različite rasne, kulturološke, etničke i rodne skupine
 • Uključite aktivnosti koje potiču upotrebu mašte za rješavanje novih i relevantnih problema ili pristupaju  kompleksnim idejama na kreativne načine

Smjernica 8: Pružite opcije za održavanje truda i upornosti

 • Istaknite važnost ciljeva i zadataka, npr. uputite ili tražite od studenata da eksplicitno formuliraju ili preprave svoje ciljeve te potaknite podjelu dugoročnih ciljeva na kratkoročne zadatke
 • Potaknite suradnju i komunikaciju, npr. sastavite grupe za zajedničko učenje s jasnim ciljevima, ulogama i odgovornostima
 • Uključite više povratnih informacija koje su usmjerene na ovladavanje – vrednovanje je najuspješnije u održavanju angažmana kad su povratne informacije relevantne, konstruktivne, dostupne, dosljedne i pravovremene

Smjernica 9: Pružite opcije za samoregulaciju

 • Potaknite očekivanja i uvjerenja koja povećavaju motivaciju, npr. dovedite trenere, mentore ili agente koji mogu demonstrirati postavljanje prikladnih osobnih ciljeva te pomoći s aktivnostima koje potiču samorefleksivnost i utvrđivanje osobnih ciljeva
 • Unaprijedite vještine i strategije suočavanja, npr. pružite različite modele, nadogradnju i povratne informacije usmjerene na razvoj mehanizama suočavanja temeljenih na stvarnim životnim situacijama ili simulacijama
 • Razvijte samovrednovanje i refleksiju, npr. ponudite alate / predloške za učenje o prikupljanju, bilježenju te izlaganju podataka o svojoj izvedbi u svrhu praćenja napretka

 

 

Izvor:

Ahead – Inclusive Teaching Strategies. (n.d.). Retrieved 5 May 2020, from https://ahead.ie/inclusiveteaching