Prilagodba literature

Od akad. god. 2015./2016. Filozofski fakultet svojim studentima s invaliditetom nudi uslugu prilagodbe literature. Uslugu prilagodbe literature pruža Centar za potporu e-učenju (CPEU) u suradnji s Fakultetskim Uredom za studente s invaliditetom i Knjižnicom.

Ako želiš prilagodbu literature:

  1. donesi potrebnu literaturu (knjigu, časopis) na bilo koji informacijski pult u Knjižnici (ukoliko je potrebno, knjižničar će odabrati najbolji primjerak naslova za prilagodbu)
  2. zatraži prilagodbu literature
  3. djelatnici Knjižnice će zadužiti literaturu na tvoje ime
  4. zajedno s djelatnikom Knjižnice ispuni potreban obrazac s naznakom formata za prilagodbu (.pdf, .doc/.docx, .rtf) http://cpeu.ffzg.unizg.hr/?page_id=407
  5. ostavi literaturu na tom pultu
  6. elektroničkom poštom ćeš dobiti potvrdu da je zahtjev za prilagodbom zaprimljen
  7. elektroničkom poštom ćeš dobiti prilagođenu literaturu
  8. knjiga će biti vraćena direktno u Knjižnicu te razdužena s tvog imena