dr. sc. Kristina Katalinić, docentica

Rođena 1975. u Virovitici. Diplomirala hungarologiju te hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2001. do 2004. godine radi kao profesorica hrvatskog jezika u Srednjoj školi Marka Marulića u Slatini, a od 2004. do 2007. kao lektorica za hrvatski jezik na Institutu za slavenske i baltičke filologije na Sveučilištu Eötvös Loránd u Budimpešti gdje upisuje doktorski studij iz lingvistike. Od 2007.  znanstvena je novakinja na Katedri za hungarologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i  suradnik na projektu Mađarski i hrvatski jezik u kontrastivnom pristupu (voditeljica dr. sc. Orsolya Žagar Szentesi). Godine 2013. na Sveučilištu ELTE u Budimpešti obranila je doktorski rad na temu Hungarizmi u hrvatskom književnom jeziku od kraja 16. do polovice 18. stoljeća. Boravila na višemjesečnim istraživačkim stipendijama koje dodjeljuje mađarska vlada. Glavno područje interesa: mađarski kao strani jezik, hrvatsko-mađarske jezične i kulturne veze.

Bibliografija:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=298266