Najava predavanja prof. dr. sc. Drage Roksandića
by

Dr. sc. Drago Roksandić, red. prof.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Trideset godina hrvatske vojnokrajiške historiografije (1981-2011.): tranzicijski konteksti, prijeporni koncepti, pluralizam istraživačkih praksi (više…)

Podijelite Više
by

Sveučilište u Zagrebu / Filozofski fakultet / Odsjek za povijest

Diplomski izborni kolegij

Vojna i vojnokrajiška povijest

i

Znanstveni projekt

Triplex Confinium: hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu

 

pozivaju Vas na

 

Ciklus javnih predavanja

Vojna krajina u suvremenoj historiografiji

 

(Ljetni semestar 2011/2012. akademske godine, ponedjeljkom od 12.30 do 14.00 u A-202)

 

Ponedjeljak, 27. veljače: Dr. sc. Drago Roksandić, red. prof. (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Trideset godina hrvatske vojnokrajiške historiografije (1981-2011.):  tranzicijski konteksti, prijeporni koncepti, pluralizam istraživačkih praksi

 

Ponedjeljak, 5. ožujak: Dr. sc. Marko Šarić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Krajiška kultura i protomodernizacija u 18. stoljeću: promjene u shvaćanju prostora i vremena u krajiškoj epici od Bečkog do Dubičkog rata (1683-1699. – 1788-1791.)

 

Ponedjeljak, 12. ožujak: Dr. sc. Alexander Buczynski, red. prof. (Hrvatski institut za povijest, Zagreb)

Jozefinska reforma Vojne krajine 1787. godine

 

Ponedjeljak, 19. ožujak: Dr. sc. Mirela Slukan Altić, nasl. izv. prof. (Institut „Ivo Pilar“, Zagreb)

Kartografski izvori za povijest vojnokrajiških utvrda u vrijeme habsburške i francuske uprave

 

Ponedjeljak, 26. ožujak: Dr. sc. Damir Boras, red. prof. – dr. sc. Kristina Milković Šarić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Obrada teksta i Begriffsgeschichte na primjeru Krajiških osnovnih zakona iz 1807. godine

 

Ponedjeljak, 2. travanj: Dr. sc. Géza Pálffy (Mađarska akademija znanosti, istraživački centar za humanističke znanosti, Institut za povijest)

Die Türkenabwehr und die Militärkartographie der Habsburgermonarchie in Ungarn und Kroatien–Slawonien im 16. Jahrhundert

 

Ponedjeljak, 16. travanj: Dr. sc. Karl Kaser, red. prof. (Centar za povijest Jugoistočne Europe Sveučilišta u Grazu)

Historiografie der Militärgrenze: Alte und neue Herausforderungen

Ponedjeljak, 23. travanj: Dr. sc. Hrvoje Petrić, doc. (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

„Malo ledeno doba“ i vojnokrajiški prostori

 

Ponedjeljak, 30. travanj: Dr. sc. Andrej Hozjan, doc. (Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru)

Špijunaža i vojnopoštanska djelatnost na prostoru Slavonske vojne krajine tesjeverozapadne Hrvatske do ranog 17. stoljeća

 

Ponedjeljak, 7. svibanj: Dr. sc. Željko Holjevac, doc. (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Povijesti krajiških pukovnija: domašaji i poticaji

 

Ponedjeljak, 14. svibanj: Prof. dr. sc. Hannes Grandits (Humboldtovo sveučilište u Berlinu, Institut za znanosti o povijesti)

Ukidanje vojnokrajiškog sustava i promjene u obiteljskim gospodarstvima: studija slučaja

 

Ponedjeljak, 21. svibanj: Dr. sc. Sanja Lazanin (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb)

Visoko plemstvo u habsburškim vojnokrajiškim reformama u 18. stoljeću

 

Ponedjeljak, 28. svibanj: Mag. Jovan Pešalj (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu)

Najimpresivnija granica centralne Evrope. Habzburška granica prema Osmanskom carstvu  1739-1791.

 

Ponedjeljak, 4. lipanj. Mr. sc. Marina Bregovac Pisk (Hrvatski povijesni muzej, Zagreb)

Ban Josip Jelačić i njegovi serežani u likovnim djelima vezanim uz 1848. i 1849. godinu (primjeri iz Zbirke slika i grafika Hrvatskog povijesnog muzeja)

 

Ponedjeljak, 11. lipanj: Dr. sc. Drago Roksandić, red. prof. (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Krajišnici i Hrvatsko-slavonska Vojna krajina 1848.: izazovi liberalizacije i neomilitarizacije

 

ovaj ciklus predavanja diplomski i prediplomski studenti mogu upisati kao izborni kolegij. Zainteresirani se trebaju javiti nositelju predmeta prof. dr. sc. Dragi Roksandiću (drago.roksandic@ffzg.hr) .

Podijelite Više