Najava predavanja mr. sc. Marine Bregovac Pisk

28 svi.
2012

Mr. sc. Marina Bregovac Pisk
Hrvatski povijesni muzej, Zagreb

 

Ban Josip Jelačić i njegovi serežani u likovnim djelima vezanim uz 1848. i 1849. godinu (primjeri iz Zbirke slika i grafika Hrvatskog povijesnog muzeja)

 

Burna zbivanja u Austriji i Ugarskoj tijekom 1848. i 1849. godine ostala su zahvaljujući napretku nove tehnike, litografije, gotovo trenutno zabilježena na nizu grafičkih listova. Ban Josip Jelačić koji je upravo godine 1848. uveden u bansku čast bio je predmetom velikog zanimanja brojnih umjetnika, od školovanih do gotovo potpunih amatera. Na brojnim grafičkim listovima prikazivan je u različitim odorama (kao ugarski konjanički general, visoki časnik austrijske vojske, hrvatski ban u tzv. instalacionoj odori). Veliku pozornost izazivale su i bitke u kojima se borio kao i postrojbe kojima je zapovijedao, među kojima su se naročito isticali njegovi vjerni pratioci serežani. Za vrijeme opsade i neposredno nakon pada Beča tiskan je niz listova na kojima su prikazani u borbama u gradu, ili pak kako mirno provode dane u njihovom logoru. Britkim su ih jezikom dotakle i bečke karikature tiskane u tom razdoblju. Bogat fond Zbirke slika i grafika Hrvatskog povijesnog muzeja vrijedan je izvor kako likovnih tako i dokumentarnih podataka vezanih uz početak banovanja i ratni put Jelačića u dvije godine koje su potresle austrijsko prijestolje i uzburkale krunske zemlje; ovom prilikom bit će kronološki predstavljena najzanimljivija likovna djela (slike i grafike) nastala u tom razdoblju – listovi Carla Goebela, Josefa Heickea, Ferenca Kollarža, Franza Xavera Zaldera, Anastasa Jovanovića i drugih kao i djela Franza Schrotzberga i Josefa Kriehubera koja su poslužila kao predlošci drugim umjetnicima.

 

Biobibliografija

Marina Bregovac Pisk, rođena 1956. godine u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je godine 1979. povijest umjetnosti kao glavni i engleski jezik kao drugi predmet. Magistrirala je 2003. godine na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, s temom Grafički listovi 1848-1849. godine (mentor dr. sc. Zvonko Maković). Od 1982. godine radi u Povijesnom muzeju Hrvatske (danas Hrvatskom povijesnom muzeju) kao kustos Zbirke slika, grafika i skulptura nastalih u razdoblju do početka 20. stoljeća. Stručno i znanstveno obrađuje Zbirku, sudjeluje u odabiru i katalogiziranju predmeta za povijesne izložbe koje Muzej redovito priređuje (npr. Znamenja vlasti i časti u Hrvatskoj u 19. stoljeću, Godina 1848. u Hrvatskoj i druge). Autorica je dva muzejska kataloga zbirki, te nekoliko kataloga povremenih izložaba.

Izbor iz bibliografije:

“Ivan Kukuljević Sakcinski – sakupljač umjetnina.” u: Muzeologija. Br. 32. Muzejski dokumentacijski centar. Zagreb, 1995., 14-22.

“Zbirka slika unutar Narodnoga muzeja nekad i danas u Hrvatskom povijesnom muzeju.” u: Zbornik radova sa znanstvenog skupa Naš Museum. Zagreb, 1998., 85-92.

Zbivanja 1848.-1849. na grafikama. (Katalog dijela muzejske zbirke grafika). Hrvatski povijesni muzej. Zagreb, 2000.

Život u palači. (Izložba i vodič Hrvatskog povijesnog muzeja). Hrvatski povijesni muzej. Zagreb, 2004.

“Josip Jelačić u grafikama suvremenika.” u: KAJ. Časopis za književnost, umjetnost, kulturu. Br. 1-2. God. XXXIX. Zagreb, 2006., 75-92.

Portreti u Zbirci grafika Hrvatskog povijesnog muzeja. (Katalog dijela muzejske zbirke grafika). Hrvatski povijesni muzej. Zagreb, 2009.

 

Podijelite Komentirajte

Odgovori

rel=