South-East Europe Textbook Network

States and Regions

Transregional Projects(return to home page)

Serbia

INTERKULTURALNO I RELIGIJSKO OBRAZOVANJE U SRBIJI

 

U Beogradu je 28. 9. 2001. održan Drugi naučni skup Pedagoška istraživanja i školska praksa - Interkulturalno i religijsko obrazovanje u Srbiji. Na skupu su predstavljeni slijedeći radovi Instituta za pedagoška istraživanja:

 

Stanje, problemi i potrebe naših škola

Stavovi nastavnika prema interkulturalnom obrazovanju

Stavovi roditelja prema uvođenju veronauke u škole

Stavovi nastavnika prema moralnom vaspitanju u školi

Model dvojezične (srpsko-engleske) nastave u osnovnoj školi

 

Za daljnje informacije obratiti se na slijedeću adresu:

Institut za pedagoška istraživanja
Dobrinjska 11 / III
11001 Beograd
SR Jugoslavija
Tel. & fax: +381 (0) 11 65 84 39
E-mail: ipiyu@Eunet.yu
Web-stranica: http://solair.eunet.yu/~ipiyu

contact