Monthly Archives: September 2021

Početak nastave u ak. godini 2021/2022.

Akademska godina 2021./2022. na Sveučilištu u Zagrebu počinje u ponedjeljak, 4. listopada 2021.

Od 4. do 8. listopada 2021. u prostorima Filozofskog fakulteta provode se aktivnosti u okviru Orijentacijskog tjedna namijenjenog studentima koji prvi put dolaze na studij na Filozofski fakultet.
U tjednu od 4. do 8. listopada 2021. održat će se sastanci nastavnika i studenata prve godine preddiplomskih studija prema posebnom rasporedu svakog odsjeka, a na višim studijskim godinama u tom će se razdoblju obaviti odabir izbornih kolegija, raspoređivanje studenata u seminarske grupe i vježbe te odabir aktivnosti i termina pri Katedri za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, Centru za strane jezike i Centru za obrazovanje nastavnika.

Redovita nastava za studente preddiplomskih i diplomskih studija počinje u ponedjeljak, 11. listopada 2021. prema rasporedu.

Nastava će se odvijati u skladu s Preporukama za održavanje nastave na visokim učilištima.