Monthly Archives: September 2021

Početak nastave u ak. godini 2021./2022.

Akademska godina 2021./2022. na Sveučilištu u Zagrebu počinje u ponedjeljak, 4. listopada 2021.
Od 4. do 8. listopada 2021. u prostorima Filozofskog fakulteta provode se aktivnosti u okviru Orijentacijskog tjedna namijenjenog studentima koji prvi put dolaze na studij na Filozofski fakultet.
U tjednu od 4. do 8. listopada 2021. održat će se sastanci nastavnika i studenata prve godine preddiplomskih studija prema posebnom rasporedu svakog odsjeka, a na višim studijskim godinama u tom će se razdoblju obaviti odabir izbornih kolegija, raspoređivanje studenata u seminarske grupe i vježbe te odabir aktivnosti i termina pri Katedri za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, Centru za strane jezike i Centru za obrazovanje nastavnika.
Redovita nastava za studente preddiplomskih i diplomskih studija počinje u ponedjeljak, 11. listopada 2021. prema rasporedu.
Nastava će se odvijati u skladu s Preporukama za održavanje nastave na visokim učilištima.

Festival svjetske književnosti

Ovogodišnji Festival svjetske književnosti održat će se od 5. do 11. rujna u Zagrebu. Među pedesetak autora koji će sudjelovati na Festivalu su i Dragan Velikić, Svetislav Basara, Bronja Žakelj, Boris A. Novak, Veronika Simoniti, Lidija Dimkovska, Rumena Bužarovska.
Ove godine na Festivalu svjetske književnosti u središtu je slovenska književnost. U utorak, 7. rujna i u četvrtak, 9. rujna održat će se predstavljanje dviju autorica čije je knjige na hrvatski prevela prof. Anita Peti-Stantić: Bronja Žakelj s knjigom Bijelo se pere na devedeset i Veronika Simoniti s knjigom Ivana pred morem.

GRATIS ulaznice mogu se rezervirati na e-mailu: lara.mitrakovic@fraktura.hr

Više o Festivalu
Program