Impressum

 Članovi predsjedništva:

Roni Rengel (predsjednik)

David Martić (tajnik)

Maja Vejić

Lena  Kuzmanović

Kruno Carić

 

Nadzorni odbor:

Augustin Kvočić

Klara Barišić

Jure Blažanović

 

Kontakt:

usf.ffzg@gmail.com

 

Autor logotipa Udruženja:

Marina Mijatović

 

Webmaster:

David Martić

 

Facebook Twitter Email Reddit Stumbleupon Tumblr