Impressum

Članovi predsjedništva:

Roni Rengel

Lena  Kuzmanović

Boris Bolt Sušnik

Dora Bukovac

Buga Kranželić

Nadzorni odbor:

Kristian Peter

Bernard Špoljarić

Maja Vejić

 

Kontakt:

usf.ffzg@gmail.com

 

Web administator:

Kristian Peter

Facebook Twitter Email Reddit Stumbleupon Tumblr