Poziv za grafičko oblikovanje časopisa „Čemu“

LOGO (1)Udruženje studenata filozofije Filozofskog fakulteta u Zagrebu objavljuje natječaj za grafičko oblikovanje studentskog časopisa Čemu. Tema ovogodišnjeg broja je Filozofija i jezik. Pozivamo sve zainteresirane da se odazovu suradnji.

Continue reading

52 total views, 3 views today

Facebook Twitter Email Reddit Stumbleupon Tumblr

Promocija knjige o Gaji Petroviću

2Prenosimo iz maila Matka Sorića:

“Gajo Petrović jedna je od najznačajnih ličnosti novije hrvatske filozofije. Usprkos tome, malo je pažnje usmjereno isključivo na njegove originalne teorijske modele. Dok najveći dio pristupa tematizira anegdote iz njegova života ili institucionalni utjecaj, te ga portretira kao pozitivan ili negativan simptom društveno-povijesnog konteksta, esej Matka Sorića nastoji kritički valorizirati Petrovića kao autora specifične filozofske pozicije.

Continue reading

99 total views, no views today

Facebook Twitter Email Reddit Stumbleupon Tumblr

Uredništvo časopisa „Čemu“ raspisuje natječaj za radove za novi XXIII. broj “Filozofija i jezik”

LOGO (1)Temat novog broja časopisa bavit će se međusobnim odnosom filozofije i jezika, odnosno filozofije prema jeziku te jezicima pojedinih filozofskih sistema. To uključuje i filozofiju jezika te osebujne „filozofske jezike“ koje su filozofi gradili. Drugim riječima, filozofski stav prema jeziku, tj. njegovu mjestu u ljudskom univerzumu te fundamentalni odnos jezika i svijeta predstavlja problematsku točku za ovaj temat kao i „filozofski jezici“ često neodvojivi od samog filozofskog sistema (u vidu specifične terminologije, tvorbe rečenicâ i diskursa, konstrukcije značenja i sl.). Filozofskim prodiranjem u sâm jezik otvaraju se najdublja pitanja i problemi vezani za čovjekovo bivanje u svijetu u svim dimenzijama. Ta isprepletenost jezika, čovjeka i svijeta ukazuje i na uvjete mogućnosti različitih „filozofskih jezika“ jer svakoj filozofiji kao i jeziku pripada svojevrsno poimanje svijeta.  Zato tek naglasak na teorijskom pluralizmu može dati dublji uvid u razumijevanje jezika. Uz to, mogu se promišljati i brojni partikularni problemi vezani uz jezik kroz razne filozofske discipline.

Continue reading

227 total views, no views today

Facebook Twitter Email Reddit Stumbleupon Tumblr

Međunarodni simpozij “Mind and Culture”

Međunarodni simpozij “Mind and Culture” održati će se od 5. do 6. prosinca 2014. u Zagrebu na Institutu za filozofiju na adresi Ulica grada Vukovara 54.

Philosophy of mind danas je jedna od najzastupljenijih filozofijskih disciplina koja je aktualizirala klasične teme kao što su odnos svijesti, mentalnih svojstva i mentalnih funkcija prema tijelu i tjelesnim stanjima. Svrha simpozija “Mind and Culture” je razmotriti pojam “mind” u širome kontekstu: u kontekstu kulturnoga stvaralaštva i životnih formi socijalizacije, odnosno svijeta kao “Lebenswelt”. Temeljno obilježje ljudskoga duha (mind) sadržano je u tome da osim što objašnjava fenomene također stvara umjetnička djela, kreira svijet kulture i njegove institucije, kritički ih vrednuje. U tom kontekstu svakako je važno pitanje “metodskog kulturalizma” uvjetovanoga već postojećom jezičnom praksom i djelovanjem, odnosno “životnim formama” (Wittgenstein).

Continue reading

164 total views, no views today

Facebook Twitter Email Reddit Stumbleupon Tumblr

Društvena solidarnost i državna odgovornost

10367596_10203708985343606_7341805700814474569_n

Nedavno su katastrofalne poplave ujedinile stanovnike svih pogođenih zemalja na nacionalnoj, ali i internacionalnoj razini. Medijska je hajka po tome pitanju bila na zavidnoj mada očekivanoj razini. Sa svih smo strana bili bombardirani riječju solidarnost. Sada kada su se stvari ponešto primile, počela se prikazivati jedna mnogo neželjenija, mračnija strana cijele priče.

Nitko ne može osporavati da su se građani svih zemalja doista ujedinili u solidarnosti s pogođenim krajevima. Nitko također ne može osporavati da je ta solidarnost bila iskrena. Pomoć koja je skupljena zasigurno je bila neprocjenjiva za one kojima je bila potrebna. Ipak možemo postaviti nekoliko problema koji su vezani za cijelu situaciju, a koji su možda, uslijed medijskog spektakla i društvene jednoglasnosti, ostali nedodirnuti.

Continue reading

468 total views, 1 views today

Facebook Twitter Email Reddit Stumbleupon Tumblr

Trebamo li kao stari grešnici ostati u paklu?

Karlo Kolumne

Jednom je prilikom za vrijeme posjeta Sovjetskom Savezu veliki irski dramatičar George Bernard Shaw kazao kako on kao „stari grešnik mora ostati u paklu“ nakon što mu je ponuđeno da se odseli iz Britanije i da počne živjeti u Sovjetskom Savezu. Na stranu to što mu je očito prodana sovjetska propagandna šarena laža o životu tamo, ova izjava o „grešničkom ostajanju u paklu“ ima svoje dublje značenje i primjenu. Ona nije ni žaljenje za realsocijalizmom, niti nosi sa sobom kakve vjerničke kršćanske konotacije.

Continue reading

421 total views, 1 views today

Facebook Twitter Email Reddit Stumbleupon Tumblr