Pravne napomene

Svako korištenje http://www.ffzg.unizg.hr/usf/ podložno je niže navedenim uvjetima i rokovima. Sadržaj prikazan na web stranici namijenjen je isključivo informiranju. Dokumenti i slike mogu se preuzimati bez ograničenja, uz obvezno navođenje izvora.

Uredništvo web sekcije Udruženja studenata filozofije (USF) nastoji objaviti točne i potpune podatke, međutim zbog brzine i kratkih rokova u kojima se objavljuju informacije, moguće su pogreške. Svi korisnici koji pristupaju na http://www.ffzg.unizg.hr/usf/ stranicu koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. Autorski članci koji su objavljeni u rubrikama “Članci”, “Kolumne” i “Komentari” te njihovim podstranicama izražavaju isključivo stajalište pripadajućeg autora te Udruženje studenata filozofije i Web sekcija neće odgovarati za njihov eventualno netočan sadržaj i informacije.

Udruženje studenata filozofije i web sekcija USF-a neće biti odgovorno ni za kakve direktne, slučajne, posljedične, indirektne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja http://www.ffzg.unizg.hr/usf/ ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju. Upravo zato naglašavamo da su svi podaci isključivo informativne važnosti, a za druge svrhe savjetujemo provjeru kod relevantnih izvora informacija.

Zbog poštivanja zakona o elektroničkim medijima svi tekstovi poslani na objavu na bilo kojem stranom jeziku prevodit će se na hrvatski standardni jezik, no svakako će se izvorni tekst objaviti uz prijevod kao privitak.

Korištenjem web sranice korisnik prima na znanje i pristaje da svaki sadržaj (primjerice: komentari, forumaške poruke, osvrti, kritike, recenzije tekstovi, fotografije, video i audio sadržaj, računalni kodovi i aplikacije) koji je učinjen dostupnim bude podložan uporabi i slobodnom korištenju/iskorištavanju od strane web sekcije USF-a na način da se isti može uređivati, prerađivati, ukloniti djelomično ili u cijelosti, modificirati, objaviti i/ili prenijeti na bilo koji način i u bilo kojem formatu uključivo i  tzv. „RSS feed“. Smatra se da svaka dostava sadržaja kreiranog od strane korisnika ove web stranice kao  i svaka objava ili na drugi način omogućavanje dostupnim javnosti sadržaja putem web servisa predstavlja korisnikov prihvat ponude web sekcije USF-a za sklapanje volonterske dobrovoljne suradnje. Ponuda web sekcije USF-a. odnosi se na sve punoljetne osobe i odnosi se na omogućavanje objave sadržaja (kreiranog od strane samog korisnika) putem web servisa na neodređeni vremenski rok, a koji sadržaj korisnik prethodno dostavi ili ga samostalno objavi/napiše ili priopći putem web servisa.

Uredništvo web sekcije USF-a poštuje privatnost svojih posjetitelja i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa kad se isti dobrovoljno dostave. Te ćemo podatke koristiti isključivo kako bismo udovoljili pojedinačnim zahtjevima za informacijama te kako bismo kontaktirali korisnike.

Neovlašteni pokušaj izmjene podataka u sustavu, zanemarivanje sigurnosnih postavki ili njihovo zaobilaženje, odnosno korištenje sustava suprotno njegovoj namjeni, strogo je zabranjeno.

Web sekcija pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web stranice u svako doba, uključivo i pristup web servisu, pridržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi Uvjeta.