Mjesečni arhivi: September 2017.

Češke jezične vježbe 1

Nastava iz predmeta Češke jezične vježbe počinje 3. listopada 2017. u 16:15 sati u prostoriji A-312. Radi podjele studenata u grupe i informiranja o nastavi dolazak na ovaj prvi termin je obavezan.

 

Odsječki sastanak s brucošima

Sastanak sa studentima prve godine preddiplomskog studija održat će se 3. listopada u prostoriji A-124 prema rasporedu:

11,00 polonistika

12,00 slovakistika

13,00 bohemistika

Hrvatski jezik

Nastava iz izbornoga kolegija Hrvatski  jezik (srijedom 17 – 20) započet će 11. 10. 2017.

 

Dekanski rok

dr. sc. Ivana Čagalj – 25.9. u 9,00 sati u A-306

Slavomira Ribarova, viša lektorica – 25.9. u 12,00 sati u A-312

MAria Kursar Vuksanović, viša lektorica – 25.9. u 10,00 sati

dr. sc. Filip Kozina – 25.9. u 10,00 sati u B-221

dr. sc. Dalibor Blažina – 27.9. u 9,30 u B-221

Martin MAchata, viši lektor – 26.9. u 9,00 sati u B-220

Miroslav Hrdlička – 25.9. u 9,00 sati u A-312

dr. sc. Ivana Vidović Bolt – 25.9. u 10,00 sati u B-222

Lubica Blažencova, ugovorna lektorica – 29.9. u 10,00 sati u B-220

dr.sc. Matija Ivačić – 29.9. u 11,00 sati u B-206

Alen Novosad, viši lektor – 8,00 29.9. u A-118

dr. sc. Suzana Kos – 27.9. u 11,00 sati u B-205

dr. sc. Zrinka Kovačević – 25.9. u 9,00 sati u B-220

Katarzyna Kubiszowska- 29.9. u 12,00 sati u B-207

Iva Nazalević Čučević- 27.9. u B-124 u 10,30

dr. sc. Martina Grčević – 28.9. od 17,00 sati