Dnevni arhivi: 11/09/2018

Obavijest studentima preddiplomskog studija bohemistike i slovakistike

Studenti preddiplomskog studija bohemistike i slovakistike mogu preko studomata upisati izborni kolegij Osnove staroslavenskoga jezika

(nastavnici: dr. sc. Mateo Žagar, dr. sc. Tanja Kuštović; predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0; ECTS bodova: 5), koji nije prikazan u rasporedu.

 

Kolegij će se održavati u sljedećim terminima:

pon 9.30-11 dvorana A-119 – seminar

sri 13.15-14 dvorana D-VII – predavanje

pet 8.45-9.30  dvorana D-VII – predavanje