Dnevni arhivi: 14/09/2021

Međunarodni znanstveni skup povodom 55 godina samostalnog studija češkog jezika i književnosti u Zagrebu

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

pozivamo vas na Međunarodni znanstveni skup povodom 55 godina
samostalnog studija češkog jezika i književnosti u Zagrebu, koji
će se održati 17. i 18. rujna na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u hibridnom obliku.

Skup će biti moguće pratiti i preko Zoom-a, a poveznice za
pojedine sesije bit će dostupne na stranicama skupa
(https://bohemistika55zg.ffzg.unizg.hr/), na kojima se može
preuzeti program i knjiga sažetaka.