Mjesečni arhivi: November 2023.

Komemoracija u čast prof. Dubravke Sesar

Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će komemoraciju u čast prof. emer. dr. sc. Dubravke Dorotić Sesar u srijedu 22. studenoga 2023. s početkom u 18.00 sati u Vijećnici Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

O životu i djelu profesorice Dubravke Sesar govorit će:

izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, dekan Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

akademik Ranko Matasović, tajnik Razreda za filološke znanosti HAZU,

akademik Stjepan Damjanović, u ime Matice hrvatske,

Marijan Lipovac, predsjednik Hrvatsko-češkoga društva,

prof. dr. sc. Željka Fink,

prof. dr. sc. Neda Pintarić,

prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt,

viša lektorica Slavomira Ribarova,

prof. dr. sc. Martina Grčević.

 

 

Lektor Jílek – konzultacije i nastava

Razmjenski lektor Peter F. ‘Rius Jílek zbog službenog puta (Međunarodni simpozij književne slovakistike u Bratislavi) neće uživo održati konzultacije i nastavu (Slovačke jezične vježbe 5) u ponedeljak i utorak (nadoknada je već dogovorena sa studentima).

Poziv na predstavu

Klub studenata bohemistike ŘÍP vas ponosno poziva ovaj utorak 14. 11. 2023 17:45 u A 118 na predstavu. Izvedba je na češkom jeziku.

 

Poziv na sudjelovanje u Erasmus+ kombiniranom intenzivnom programu (blended intensive programmes, BIP) „Czech-in to Literary Culture II: Blind Spots in Translations from/into Czech“ (nastavno osoblje)

Katedra za češki jezik i književnost poziva zainteresirano nastavno osoblje na sudjelovanje u Erasmus+ kombiniranom intenzivnom programu pod nazivom Czech-in to Literary Culture II: Blind Spots in Translations from/into Czech, u čijoj provedbi osim Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjeluju Filozofická fakulta Univerzity Palackého (koordinator),  Univerzita degli studi di Udine, Uniwersytet Jagelloński w Krakowie i Uniwersytet Śląski w Katowicach. Sudjelovanje podrazumijeva izvođenje 8 sati nastave po sudioniku (na češkom jeziku).

Program se sastoji od online i fizičkog dijela. Online dio uključuje jednu radionicu (22. 3. 2024., 4 sata), dok će se fizički dio realizirati u Olomoucu, Republika Češka, u periodu 22.-27.4.2024. Program fizičke mobilnosti uključuje ciklus predavanja u prva dva dana (22. i 23. 4. 2024.), tri radionice u trajanju po 4 sata (24., 25. i 26. 4. 2024.) te popratni program.

Uvjet za sudjelovanje je aktivno poznavanje češkog i engleskog jezika te znanstvena i stručna upućenost u temu programa, a prednost prilikom odabira kandidata daje se nastavniku/ici koji/a je nositelj suradnje navedenog BIP programa.

Molbe je potrebno dostaviti u tajništvo Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti. Natječaj je otvoren pet dana od objavljivanja na web stranicama.

O pristiglim prijavama odlučivat će tročlano Povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Petar Vuković (predsjednik), Slavomira Ribarova, viša lektorica i dr. sc. Miroslav Hrdlička, viši asistent.

Mole se kandidati da se detaljno upoznaju s Natječajem Sveučilišta i popratnom dokumentacijom na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-kombinirane-intenzivne-programe-u-okviru-erasmus-programa-kljucne-aktivnosti-1-unutar/.