doc. dr. sc. Matija Ivačić – nastava

Doc. dr. sc. Matija Ivačić neće održati nastavu 26. i 28. travnja 2023. zbog službene odsutnosti. Studenti će naknadno biti obaviješteni o nadoknadi.