dr. sc. Marina Jajić Novogradec – nastava i konzultacije

Dr. sc. Marina Jajić Novogradec neće održati nastavu i konzultacije u petak 21.12. zbog spriječenosti. Nastava će se nadoknaditi prema prethodnom dogovoru.