dr. sc. Matija Ivačić – konzultacije

U petak, 9. veljače 2018. dr. sc. Matija Ivačić neće održati konzultacije zbog bolesti.