dr. sc. Matija Ivačić – nastava i konzultacije

U petak 14.12.2018. dr. sc. Matija Ivačić zbog službene spriječenosti neće održati nastavu i konzultacije. Nadoknada prema naknadnom dogovoru.