dr. sc. Matija Ivačić – nastava i konzultacije

Dr. sc. Matija Ivačić u utorak 15.1. zbog bolesti neće održati nastavu i konzultacije. Nadoknada prema dogovoru.