dr. sc. Petar Vuković – ispiti

Mole se studentice i studenti koji u ljetnom roku žele polagati ispit iz bohemističkih lingvističkih kolegija odslušanih u nekom od ranijih semestara (u bilo kojem osim tekućeg ljetnog semestra 2019./20.) da se jave e-poštom prof. Petru Vukoviću kako bi se dogovorili o terminu i vremenu polaganja ispita.

 

Iz Odsjeka