Ispit iz Staroslavenskoga jezika za kroatiste i ostale zapadne slaviste

Ispit iz Staroslavenskoga jezika za kroatiste i ostale zapadne slaviste
održat će se u ljetnom i jesenskom roku u okviru oglašenih termina, dakle
između 10 i 12 sati. Unutarnja razdioba bit će ovakva:

–          u 10 sati pisat će se Povijest pismenosti, do 10.45;

–          u 10.45 pisat će se Staroslavenska fonologija, do 11.30;

–          u 11.30 pisat će se Staroslavenska morfologija, do 12.00.

Ispiti će se provoditi unutar sustava Omega.

Za Povijest pismenosti bit će otvoren na *Omegi* poseban kolegij pod
nazivom *Staroslavenski jezik (povijest pismenosti), ispiti* kod *prof.
Žagara* (lozinka: *sjpp20*), na koji će se svi zainteresirani, iz svih
generacija, trebati upisati.

Fonologija će se pisati u okviru već otvorenoga kolegija na Omegi kod *prof.
Kuštović*: Staroslavenski jezik (fonologija) (lozinka: *B-120*).

Morfologija će se pisati u okviru postojećeg kolegija *prof. Eterović*
Staroslavenski jezik (seminari, I. Eterović)? (lozinka: *Metod*).

Svi studenti pišu sastavnicu ispita koji nisu položili. Načelno, kao i
dosad, moguće je pisati sve tri sastavnice odjednom. Raspolažemo
evidencijom o položenim sastavnicama, pa se ocjena može zaključiti kad sve
sastavnice budu položene.

*Predlažem dakle da svi kandidati za polaganje ispita budu što prije
dostupni na kolegiju preko kojega se provode ispitne sastavnice (da se
prijave ako dosad nisu), svaka pojedinačno*. Za sva pitanja vezana za koju
od sastavnica obratite se na e-adresu nadležnog profesora.

Najkasnije 11. lipnja bit će na svakom od navedenih e-kolegija postavljeni
pokusni testovi (uzorci).

Sve daljnje informacije vezane uz organiziranje ispita slijede dakle preko
Omege.

prof. M. Žagar,

predstojnik Katedre za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo