Ivana Maslač – nastava

Viša lektorica Ivana Maslač u ponedjeljka, 12. studenog 2018. neće održati nastavu zbog bolesti.