Ivana Maslač, viša lektorica – konzultacije

Lektorica Ivana Maslač održat će konzultacije u petak, 16. rujna, od 12.30 do 13.30.