izv. prof. dr. sc. Petar Vuković – pismeni ispit

Pismeni ispiti kod izv. prof. dr. Petra Vukovića 3. srpnja održavaju se u 14 h u A-223 umjesto u ranije najavljenom terminu u 9 h u A 124.