Nadoknada kod više lektorice S. Ribarove

Nadoknada kod više lektorice S. Ribarove za 20.4. odradit će se u sljedećim terminima:

sri: 12:30- 14.00 –  B206 (Prijevodne vježbe 2)

pet. 12.30- 14-00 A 215 (Češke jezične vježbe 4)