Natječaj za dodjelu stipendija Republike Poljske za semestralni studij 2019./20.

Obavijest o otvaranju natječaja za stipendije Republike Poljske za ak. god. 2019./2020. Rok za prijavu je 30.4.2019., a prijave se podnose pismenim putem Agenciji za mobilnost i programe EU.

Na sljedećoj se poveznici http://mobilnost.hr/hr/natjecaji/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-republike-poljske-za-semestralni-studij-u-akademskoj-godini-2019-2020/ mogu pronaći sve važne informacije o stipendijama kao što su uvjeti za prijavu i potrebna prijavna dokumentacija.