Natječaj za stipendije Češke Republike

Obavijest o otvaranju natječaja za stipendije Češke Republike za ak. god. 2019./2020. Rok za prijavu je 10.3.2019., a prijave se podnose pismenim putem Agenciji za mobilnost i programe EU.

Na sljedećoj se poveznici http://mobilnost.hr/hr/natjecaji/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-ceske-republike-za-ljetne-tecajeve-ceskoga-jezika-i-kulture-u-2019-godini/ mogu pronaći sve važne informacije o stipendijama kao što su uvjeti za prijavu i potrebna prijavna dokumentacija.