O katedri

Bohemistika pripada među filologije koje se na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predaju od njegova utemeljenja. Bohemisti su bili među nositeljima studija slavistike od osnutka Stolice za filologiju slavensku 1874. i u sklopu tog studija održavali su nastavu iz bohemističkih predmeta. Lektorat češkog jezika na Filozoskom fakultetu u Zagrebu pokrenut je 1918., a cjelovit samostalan studij 1965. Zagrebačka je bohemistika jedini sveučilišni studij češkog jezika i književnosti u Hrvatskoj.

Češki je jezik jedan od službenih jezika Europske unije i Hrvatska za njega treba vlastite kvalificirane stručnjake, ponajprije prevoditelje za različita gospodarska područja (turizam, trgovinu), ali i nastavnike za potrebe izobrazbe novih stručnjaka te pripadnika češke nacionalne manjine, koja u Hrvatskoj ima razgranat sustav školovanja. Zanimanje za diplomirane bohemiste zbog povećane gospodarske suradnje s Republikom Češkom pokazale su npr. tvrtke Pliva i Podravka, a u školstvu Učiteljska akademija u Zagrebu te institucije pripadnika češke nacionalne manjine u Daruvaru (Jednota, O. Š. J. A. Komenský). Studij bohemistike važan je međutim i zbog tradicionalnih hrvatsko-čeških kulturnih veza te zbog značenja češke filologije, posebice praške lingvističke škole i praškoga književnog strukturalizma.

U koncipiranju programa studija nastojala se sačuvati organizacijska kompatibilnost s drugim neofilološkim studijima na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a sadržajno se program u bitnim točkama ugleda na studije češkog jezika na dvama najvećim češkim sveučilištima, Karlovu sveučilištu u Pragu i Masarykovu sveučilištu u Brnu. Budući da se češki jezik u Hrvatskoj ipak studira kao strani jezik, studijski program koji predlažemo u znatnijoj je mjeri usporediv s vodećim studijima bohemistike izvan Republike Češke, npr. na Sveučilištu u Postdamu, Humboldtovu sveučilištu u Berlinu te Sveučilištu u Beču.

Kompatibilnost ovog studijskog programa s programima na drugim sveučilištima olakšat će pokretljivost studenata i nastavnika, a studenti će biti poticani da barem jedan semestar provedu na nekom stranom sveučilištu, po mogućnosti u Češkoj Republici. Predviđeno je usto uključivanje u nastavu studenata bohemistike s drugih sveučilišta, a gostovanje profesora s drugih sveučilišta već se otprije uobičajilo. Važno je napomenuti i da na Karlovu sveučilištu u Pragu te Masarykovu sveučilištu u Brnu postoje studiji hrvatskog jezika i književnosti, što znatno olakšava razmjenu studenata i znanstvene literature, a predstavlja i važan čimbenik u uspostavi intenzivne međusveučilišne suradnje.