Obavijest studentima koji pohađaju kolegij Hrvatski jezik

U petak, 2. studenoga 2018., vanjski suradnik dr. sc. Joža Horvat neće održati nastavu iz kolegija Hrvatski jezik ni konzultacije. Termin nadoknade nastave bit će dogovoren naknadno sa studentima.

U petak, 9. studenoga 2018., nastava i konzultacije održavaju se prema rasporedu.

Studenti se s eventualnim pitanjima mogu javiti na e-adresu: jhorvat@ihjj.hr.