Organizacijski ustroj

dr. sc. Petar Vuković, red. prof..
predstojnik Katedre za češki jezik i književnost

dr. sc. Katica Ivanković, red. prof.

dr. sc. Suzana Kos, doc.

Alen Novosad, viši lektor

Slavomira Ribarova, viša lektorica

dr. sc. Matija Ivačić, doc.

Zdenka Kohoutková, ugovorna lektorica