Osnova staroslavenskog jezika

Molim studente koji žele izaći na rok 17.6. iz kolegija Osnova staroslavenskog jezika da ispune anketu koja se nalazi na omegi: Staroslavenski jezik (fonologija TK). Anketa je dostupna do 15.6. u 22.00 sata.

doc. dr. sc. Tanja Kuštović