Peter F. ‘Rius Jílek: Slovačke jezične vježbe IV + Konzultacije

Drugi i treći (zadnji) ispitni rok za studente/studentice programa Erasmus održat će se u ponedeljak 4. i 11. srpnja u 17,00 u Dvorani Martina Kukučína (A124). Dolazak na ispit treba najaviti e-poštom (peterfrius@m.ffzg.hr). + U vrijeme ispita ljetnog semestra lektor Jílek održavat će konzultacije prema dogovoru e-poštom.