Slavomira Ribarova – nastava

Slavomira Ribarova, viša lektorica neće održati nastavu u četvrtak i petak, 26. i 27. listopada 2017.