Slavomira Ribarova – nastava i konzultacije

Viša lektorica Slavomira Ribarova neće održati nastavu i konzultacije u utorak 4. 12.,i nastavu u četvrtak 6., i petak  7. 12. zbog spriječenosti. Nadoknada prema prijašnjem dogovoru.