Slavomira Ribarova, viša lektorica – nastava

Nastava kod više lektorice Slavomire Ribarove počinje u ponedjeljak 7. listopada prema rasporedu.