Slovačke jezične vježbe III i V

Lektor Peter F. ‘Rius Jílek neće 19. – 21. prosinca 2022. održati nastavu zbog planiranih zdravstvenih razloga u Slovačkoj. (Nadoknada je već bila odrađena unaprijed tijekom semestra.)