Slovačke jezične vježbe IV i VI

U utorak, 17. svibnja 2022. neće lektor Peter F. ‘Rius Jílek održat nastavu zbog sudjelovanja na kongresu. Nadoknada će biti odrađena prema dogovoru.